• Amb conformitat amb allò expressament previst al Codi Civil i la Llei de Protecció dels Animals, el propietari del gos és el responsable dels danys i perjudicis que aquest ocasioni a les instal·lacions del Aqua Park caní, a altres persones, a altres gossos o a sí mateix (Article 1905 del Codi Civil)
 • Els menors d'edad podran entrar a les piscines només si van acompanyats d’un adult. El menors de 10 anys podran accedir a les piscines sempre de la mà d'un adult.
 • Queda prohibit entrar al parc amb menjar o beure de fora del recinte.
 • Els propietaris de gossos potencialment perillosos hauran de portar sempre la llicència administrativa i l’acreditació de la inscripció de l’animal al registre municipal de gossos potencialment perillosos. És recomanable portar una fotocopia de la cartilla del veterinari amb les vacunes al dia, i les dades del propietari actualitzades.
 • No es poden entrar accessoris o complements de platja (para-sols, cadires, tauletes, joguines, etc...)
 • A la piscina exclusiva per gossos mini hi podran accedir gossos de fins a 10kg de pes i ambmovilitat tranquil·la. De forma discrecional, els responsables a la taquilla decidiran en cada cas quin gos pot entrar o no al llac per gossos mini.
 • Cada propietari podrà portar fins un màxim de 3 gossos (comprant les entrades de gos extra).
 • No està permès nedar ja que es tracta d’una piscina dissenyada exclusivament per gossos. Els propietaris i acompanyants poden entrar a l’aigua caminant, tenint en compte que la profunditat màxima és de 70cm.
 • Per motius d’higiene i seguretat, no és permès fumar, menjar o beure dins les piscines.
 • Recomanem portar roba d’estiu còmode (també es pot accedir amb banyador), així com calçat anti-lliscant.
 • Com que els gossos entren i surten de les piscines corrent, tot l’annex al voltant esdevé una zona perillosa si ens volguéssim estirar.
 • Recomanem seure o estirar-se només al perímetre exterior que l’envolta, i que està preparat per aquest us.
 • Recordeu que el parc té zones habilitades pel descans, i terrassa amb servei de bar i restaurant durant tot el dia.
 • Els gossos reactius sempre hauran d’estar controlats amb la seva corretja. Recordeu que el propietari és l’únic responsable del seu gos. Els gossos potencialment perillosos poden entrar a l’aqua park sense haver de portar morrió, sempre sota responsabilitat del propietari.
 • No és permès accedir al parc amb gosses en període de zel.
 • És el deure de cada propietari recollir els excrements del seu gos dins del parc, així com ajudar a mantindré unes instal·lacions netes i higièniques.
 • Ajuda’ns a deixar l’entorn tal com t’agrada trobar-lo. Hi han punts assenyalats per tot el parc on es pot llençar la brossa.
 • És obligatori raspallar tots els gossos de pelatge llarg o en època de muda.
Cart Item Removed. Undo
 • No products in the cart.